Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu, ul. Traugutta 40 uprzejmie informuje, że dysponuje wolnym miejscem.

Placówka przeznaczona jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi (osób psychicznie chorych, upośledzonych  umysłowo i wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych).

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny: 043 843 09 99 lub osobisty, w siedzibie ośrodka

Środowiskowy Dom Samopomocy
98-300 Wieluń
ul. Traugutta 40