Uczestnicy zajęć w pracowni gospodarstwa domowego mają możliwość poznania i przygotowania się do wszelkich prac, wykonywanych na co dzień w domu. Są to: planowanie i zakup artykułów żywnościowych, przygotowanie posiłków, nakrywanie do stołów, sprzątanie, pranie, prasowanie. Nabycie przez podopiecznych umiejętności praktycznych pozwala im na prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu, rozwija funkcje manualne, uczy korzystania ze sprzętu AGD oraz innych urządzeń kuchennych. Zajęcia w kuchni to także planowanie budżetu domowego, nauka savoir-vivre, organizowania przyjęć czy podejmowania gości. Prowadzone z uczestnikami treningi uczą zaradności życiowej potrzebnej w codziennym funkcjonowaniu, rozwijają cierpliwość, samodzielność i wytrwałość, kształtują cechy pożądane w relacjach społecznych takich jak współpraca, odpowiedzialność.