Pracownia muzykoterapii cieszy się w naszym Ośrodku dużym powodzeniem. W myśl zasady, że muzyka łagodzi obyczaje, uczestnicy chętnie biorą udział we wszystkich formach zajęć prowadzonych przez tą pracownię. Są to: zajęcia ruchowe przy muzyce, karaoke, gra na instrumentach, relaksacja, zajęcia teatralne.

Muzyka pobudza wyobraźnię podopiecznych, wpływa korzystnie na ich psychikę, wzbudza pozytywne emocje. Jest doskonałym środkiem walki ze stresem i monotonią codziennego życia. Zajęcia w pracowni muzycznej pozwalają też udoskonalać umiejętności aktorskie, które mają swoje odzwierciedlenie w okolicznościowych przedstawieniach w Ośrodku oraz rozmaitych przeglądach twórczości artystycznej. Udział w zajęciach pozwala zmniejszyć napięcie psychiczne, poprawia sprawność psychofizyczną i samopoczucie, rozwija zainteresowania i umiejętności.