Zajęcia w pracowni plastycznej to przede wszystkim zapoznanie się uczestników z różnorodnymi technikami plastycznymi, które później wykorzystane są w tworzeniu różnych prac podczas terapii. Prowadzone z zakresu plastyki zajęcia pozwalają na poznawanie posiadanych umiejętności oraz tworzeniu wielu ciekawych prac z wykorzystaniem różnorodnych materiałów. Prace powstające podczas terapii cieszą się zainteresowaniem wielu osób, są też ozdobą naszego Ośrodka. Zajęcia z plastyki sprzyjają odreagowaniu negatywnych emocji, rozwijają zainteresowania i umiejętności, kształtują adekwatną samoocenę, zmniejszają napięcie psychiczne, rozwijają kreatywność i twórcze myślenie.