Uczestnicy tej pracowni mają możliwość rozwoju swoich zainteresowań z zakresu informatyki – poznawanie technologii informacyjnej, komputerowej oraz naukę metod rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Zajęcia w pracowni rozwijają u podopiecznych wyobraźnię, inwencję oraz wrażliwość poprzez własną twórczą aktywność. Pozwalają też na aktywizacje zawodową.

Zajęcia w pracowni praktyczno-technicznej to także nabycie umiejętności w posługiwaniu się różnymi narzędziami stolarskimi typu szlifierka, wiertarka, wyrzynarka, służącymi do wykonywania drobnych napraw w gospodarstwie domowym. W pracowni powstaje wiele przedmiotów użytkowych i ozdobnych. Udział w zajęciach pozwala na doskonalenia samodzielności i wytrwałości, rozwija zainteresowania i umiejętności, pozwala zmniejszyć napięcie psychiczne.